Rychlý kontakt

jana


Jana

CZECHTANDEM

+420 602 958 094
paraskola@volny.cz

facebook

Partnerský web

happy-divers

Obchodní podmínky

Společnost Czechtandem je poskytovatelem svých služeb a služeb svých obchodních partnerů. Czechtandem poskytuje prostřednictvím dárkových poukazů, které je možné objednat přes webové stránky www.czech-tandem.cz, tandemové seskoky a základní parašutistické kurzy. Smluvní vztah mezi společností Czechtandem a klientem vzniká zaplacením vybraného poukazu. Objednáním dárkového poukazu zákazník potvrzuje, že si přečetl obchodní podmínky a souhlasí s nimi. Služby budou poskytnuty na základě dárkového poukazu, který tedy může zákazník koupit pro sebe či pro třetí osobu.

Objednání a rezervace:
Objednávky mohou být uskutečněny prostřednictvím webových stránek www.czech-tandem.cz, kontaktním emailem, či prostřednictvím telefonu. Rezervace seskoku je možná prostřednictvím našich kontaktních emailů a telefonů po celou dobu platnosti poukazu, která je na něm vyznačena. V případě nutnosti lze po telefonické dohodě platnost poukazu prodloužit. V případě rezervace se společnost Czechtandem zavazuje zprostředkovat seskoky v dohodnutém termínu, rozsahu a kvalitě s výjimkou případů vyšší moci.

Platnost dárkového poukazu:
Dárkové poukazy společnosti Czechtandem mají otevřenou platnost 12 měsíců od data zakoupení a zákazník si může vybrat termín, který jemu vyhovuje. Pokud si zákazník není schopen rezervovat termín seskoku v době platnosti poukazu, je možné po telefonické dohodě poukaz prodloužit, pokud se podmínky seskoku nemění.

Průběh seskoků:
Popis seskoků je podrobně uveden na našich webových stránkách www.czech-tandem.cz. Průběh jednotlivých seskoků se může lišit v závislosti na letišti a místních podmínkách. V případě jakýchkoli dotazů budete informováni na našich kontaktních emailech a telefonech.

Omezení seskoků:
Seskoky mají určitá zdravotní, věková a váhová omezení. V případě nejasností se zákazník může informovat prostřednictvím kontaktních emailů a telefonů. Veškeré informace jsou uvedeny na našich webových stránkách www.czech-tandem.cz. Společnost Czechtandem není zodpovědná za nevhodný výběr dárkového poukazu, který již byl zakoupen.

Sledování seskoků:
Seskoky mohou sledovat Vaši blízcí a přátelé. Všechny osoby na letišti jsou povinni respektovat všechny pokyny a pravidla provozovatele. V případě nevhodného chování či porušení předpisů jim může být přístup na letiště odepřen.

Bezpečnost:
Seskoky zákazník podstupuje na svou vlastní odpovědnost. Může si sjednat pojištění dle vlastního uvážení. Tandemové seskoky jsou ze zákona již pro zákazníka pojištěny.

Storno podmínky:
V případě zrušení seskoku ze strany zákazníka ve lhůtě kratší než 48hodin před rezervovaným termínem seskoku a v případě, že již poskytovatel nebo provozovatel není schopen seskok přesunout na jiný termín, je dárkový poukaz stornován bez jakéhokoli nároku na vrácení peněz zákazníkovi. Poskytovatel a provozovatel má právo seskoky zrušit v době kratší než 48hodin před rezervovaným termínem, zejména v případech vyšší moci – počasí a technické poruchy. V případě zrušení seskoků společnost Czechtandem ihned informuje zákazníka a se zákazníkem domluví náhradní termín seskoků. Společnost Czechtandem není zodpovědna za jakékoli náklady spojené se zrušením seskoků.

Výměna poukazu:
Dárkový poukaz může být po dobu platnosti vyměněn za jiný dárkový poukaz stejné nebo vyšší hodnoty. Platnost poukazu se však výměnou nemění.

Ceny seskoků:
Ceny seskoků v podobě dárkových poukazů jsou sjednány na základě dohody zákazníka se společností Czechtandem. Cena zahrnuje všechny služby pro daný typ seskoku. V případě nečekaného navýšení cen o více jak 10% může společnost Czechtandem promítnout toto navýšení do ceny již zakoupeného dárkového poukazu. Společnost Czechtandem je v tomto případě povinna informovat zákazníka o této skutečnosti nejpozději v době rezervace seskoku. Zákazník má pak možnost dárkový poukaz zdarma stornovat nebo doplatit rozdíl ceny.

Provozovatel služeb a záruky:
Společnost Czechtandem provozuje seskoky, které nabízí. Ručí za kvalitu a bezpečnost poskytovaných služeb. V některých případech zajišťuje výběr dodavatele služeb. Tyto dodavatele vybírá společnost Czechtandem velmi pečlivě na základě svých osobních zkušeností. Přesto v případě dodavatelů společnost Czechtandem neručí za bezpečnost, kvalitu a všechny vzniklé škody během seskoků. Společnost Czechtandem ani případný dodavatel nenese zodpovědnost za zrušení či přesunutí seskoků v důsledku vyšší moci.

Doručování dárkových poukazů:
Společnost Czechtandem zasílá dárkové poukazy prostřednictvím přepravních společností a neručí za zpoždění zapříčiněné těmito přepravními společnostmi. V případě poškození nebo znehodnocení dárkový poukaz není platný a je třeba toto formou reklamace uplatnit u společnosti Czechtandem. Společnost nenese odpovědnost za případnou ztrátu či krádež dárkového poukazu.

Reklamace:
Společnost Czechtandem dělá vše pro naprostou spokojenost svých zákazníků. V případě jakýchkoli problémů či reklamací je zákazník povinen tuto skutečnost ihned nahlásit prostřednictvím kontaktních emailů nebo telefonů, případně zaslat písemně na sídlo společnosti Czechtandem. Společnost Czechtandem vyhodnotí situaci a zajistí nápravná opatření.